támogatási lehetőségek

 

Az adományozásnak közhasznú minősített szervezet részére kell történnie.

Adomány és a társasági adó:
1, Abban az esetben ha a cég rendelkezik az alábbiakban szereplő igazolással akkor az adomány értéke elszámolható mint ráfordítás a könyvelésében. Így gyakorlatilag csökken a mérleg szerinti eredménye amelyből a társasági adót számítjuk.
 
Továbbá:

2, Társasági adó alapjának csökkentése:
A közhasznú tevékenység támogatására az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül átadott támogatásnak, átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének bizonyos százaléka az alábbiak szerint csökkenti a társasági adó alapot.

  • az adomány 20 % -ával közhasznú szervezet támogatása esetén
  • az adomány 40 % százalékával tartós adományozás esetében
Együttesen az adózás előtti eredmény összegét nem haladhatja meg.

Adomány és az áfa:
  • pénzbeli adomány, ingyenes termékátadás, szolgáltatás nyújtás esetén nem kell áfát fizetni
  • abban az esetben ha a cég adományozás céljára vásárol meg egy terméket akkor annak áfáját nem  vonhatja le,
  • ha korábban nem kifejezetten adományozás céljára vásárolt terméket vagy szolgáltatást és levonta a beszerzés áfáját  és azt adományozza el késöbb akkor az nem okoz gondot az áfa levonása szempontjából.
Az elszámolás feltételei:
  • az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját.