támogatási lehetőségek

 

ADOMÁNYOZÁS a 2011-es évben

Az adományozásnak közhasznú vagy kiemelten közhasznú szervezet részére kell történnie.

Adomány és a társasági adó:
1, Abban az esetben ha a cég rendelkezik az alábbiakban szereplő igazolással akkor az adomány értéke elszámolható mint ráfordítás a könyvelésében. Így gyakorlatilag csökken a mérleg szerinti eredménye amelyből a társasági adót számítjuk.
 
Továbbá:

2, Társasági adó alapjának csökkentése:
A közhasznú tevékenységre illetve a kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat támogatására az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül átadott támogatásnak, átadott eszköz könyv szerinti értékének,  térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének bizonyos százaléka az alábbiak szerint csökkenti a társasági adó alapot.

  • az adomány 50 % -ával kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása esetén
  • az adomány 20 % százalékával tartós adományozás esetében
Együttesen az adózás előtti eredmény összegét nem haladhatja meg.

Adomány és az áfa:
  • pénzbeli adomány, ingyenes termékátadás, szolgáltatás nyújtás esetén nem kell áfát fizetni
  • abban az esetben ha a cég adományozás céljára vásárol meg egy terméket akkor annak áfáját nem  vonhatja le,
  • ha korábban nem kifejezetten adományozás céljára vásárolt terméket vagy szolgáltatást és levonta a beszerzés áfáját  és azt adományozza el késöbb akkor az nem okoz gondot az áfa levonása szempontjából.
Az elszámolás feltételei:
  • az adózó rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet az éves beszámolója (mérleg, eredménykimutatás) elkészítését követően azzal igazol.
  • igazolásnak  továbbá tartalmaznia kell az adományt kapó nevét,  adomány mértékét, célt amire az adományt kapta, közhasznúsági fokozatot illetve az adományozó adatait.

A támogató akkor csökkentheti a támogatás összegével az adózás előtti eredményét, ha a közhasznú szervezetnek tartós adományozási szerződés alapján nyújtja a támogatást. Ilyen szerződés hiányában a közhasznú alapítvány támogatása esetén csökkentő tétel nem érvényesíthető.
A támogatónak továbbá abban az esetben nem kell megnövelnie adózás előtti eredményét a támogatás összegével, ha az alapítvány a rendelkezésére bocsátja a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 3. számú melléklet „A” fejezet 13. pontja szerinti nyilatkozatot.
(A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 7. § (1) bekezdés z) pont, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § n) pont, Tao. tv. 3. számú melléklet „A” fejezet 13. pont)